Osnovna obuka za medijatore provodi se za grupu od najviše 24 polaznika i traje najmanje 40 sati.

Obuku provode certificirani treneri za medijatore te pravni stručnjaci, psiholozi i drugi stručnjaci sa dugogodišnjim iskustvom.

OBUKU PROVODIMO UŽIVO:

U Edukacijskom centru Udruženja obrtnika, Vukovarska 21., Rijeka. Besplatno parkiranje.

PROGRAM OSNOVNE OBUKE:

1. Teorijska nastava o postupku medijacije:

– definicija, načela, ciljevi i stilovi medijacije

– pravni okvir medijacije u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji

– hrvatski sustav i struktura medijacije (izvansudska medijacija i medijacija pri sudovima)

– teorija i analiza sukoba

– uloge medijatora i razlike prema drugim metodama rješavanja sukoba

– psihološki, filozofski i etički aspekti medijacije

– faze, metode i tehnike medijacije.

2. Praktična nastava – učenje iz iskustva (znanstvene metode):

– igranje uloga i simulacija predmeta

– uvježbavanje sljedećih vještina i tehnika medijacije:

a) aktivno slušanje

b) postavljanje pravih pitanja

c) preoblikovanje

d) neutralnost i višesmjerna komunikacija

e) ohrabrivanje i odavanje priznanja

f) održavanje ravnoteže moći/snaga.

Nakon uspješno završene osnovne obuke polaznici mogu pristupiti ispitu za medijatora koji se polaže pred povjerenstvom sastavljenim od najmanje tri trenera za osnovnu obuku medijatora, a ispitom se utvrđuje savladavanje gradiva osnovne obuke u odnosu na:

– teorijski pristup i specifičnosti postupka medijacije

– stadije medijacije

– simulaciju vještina i tehnika u postupku medijacije.

Uspjeh na ispitu ocjenjuje se ocjenom »položio« ili »nije položio«.

Polaznik je uspješno položio ispit ako je ostvario najmanje 70% od mogućeg broja bodova.

Informacije o provedbi ispita (način prijave, obrazac prijave, mjesto i vrijeme održavanja, relevantni propisi i literatura) dostaviti ćemo polaznicima nakon uspješno završene osnovne obuke te objavljivati na našoj mrežnoj stranici www.mehledoo.hr

Nakon uspješno završene osnovne  obuke i položenog ispita za medijatora, Centar za mirenje »Institucija za mirenje« pri MEHLE, d.o.o., kao ovlaštena institucija za medijaciju, sukladno članku 3. stavak 7. Pravilnika o institucijama za medijaciju  (Narodne novine broj: 100/23.) izdati će i dostaviti polazniku potvrdu o završenoj osnovnoj obuci  za medijatora i položenom ispitu za medijatora. 

U Registar medijatora  pri Javnoj ustanovi “Centar za mirno rješavanje sporova” Republike Hrvatske, sukladno članku 5. stavak 1. Pravilnika o registru medijatora  (Narodne novine broj: 100/23.) može se upisati osoba kojoj je ovlaštena institucija za medijaciju izdala potvrdu o provedenoj osnovnoj obuci za medijatora, a kojom se dokazuje da je subjekt upisa završio osnovnu obuku za medijatora u trajanju od najmanje 40 sati i da je položio ispit.

CIJENA OSNOVNE OBUKE ZA MEDIJATORA:

Cijena osnovne obuke iznosi 790,00 EURA sa uključenim 25% PDV. 

Posebni popusti: za studente, umirovljenike i nezaposlene – 15% od redovne cijene.

Za dvije i više osoba iz iste organizacije ili domaćinstva, svakoj prijavljenoj osobi se obračunava

20% popusta od redovne cijene.

Podaci za uplatu su slijedeći :

Primatelj: MEHLE, d.o.o., Korzo 23, Rijeka

OIB 15520999630.

HR0924070001100194261.

Poziv na broj primatelja: upisati OIB uplatitelja

Opis: Osnovna obuka za medijatora

Model: ostaviti prazno

Uplatu je potrebno izvršiti najkasnije dva dana prije početka obuke i poslati dokaz o izvršenoj uplati na e-mail adresu: medijator@mehledoo.hr

Cijena uključuje organizaciju obuke, predavanja trenera i drugih stručnih predavača sa dugogodišnjim iskustvima, edukacijski materijal koji dobivaju svi polaznici obuke, provođenje ispita i izdavanje potvrde o završenoj osnovnoj obuci  za medijatora i položenom ispitu za medijatora te topli obrok za vrijeme ručka, kavu, čaj, sokove, voće i grickalice koji će biti dostupni cijelo vrijeme obuke.

Za polaznike koji dolaze osobnim vozilima omogućeno je besplatno parkiranje. 

MEHLE, d.o.o., pridržava si pravo odgoditi održavanje osnovne obuke ako se na obuku prijavi manje od 8. polaznika.

Ispunjenu i potpisanu Prijavnicu treba poslati najkasnije tri dana prije početka obuke na e-mail adresu: medijator@mehledoo.hr i mi ćemo Vas čim prije kontaktirati.

Možete nas kontaktirati i putem naše web forme u nastavku.

Odjaviti se možete najkasnije dva dana prije početka obuke.