Obuci za trenera mogu pristupiti osobe koje su upisane u Registar medijatora te su sudjelovale u najmanje deset postupaka medijacije u svojstvu medijatora, o čemu će se od medijatora zatražiti potvrda.

Obuka za trenere provodi se za grupu od najviše 12 polaznika i traje najmanje 40 sati.

PROGRAM OBUKE ZA TRENERA:

1. Oblikovanje treninga i vještine prezentacije:

– načela poučavanja odraslih

– ciklus treninga

– razumijevanje potreba za treningom

– određivane svrhe i ciljeva treninga

– odlučivanje o sadržaju treninga

– priprema materijala za trening

– karakteristike učinkovite prezentacije

– oblikovanje i razvoj prezentacije.

2. Metode poučavanja odraslih:

– razlike između metoda i stilova učenja

– razumijevanje različitih potreba sudionika

– utvrđivanje potreba polaznika treninga

– korištenje uputa

– metode poučavanja odraslih: predavanje, rasprava, igra, simulacija, igra uloga, studija slučaja, prezentacija, vježba

– radionica kao metoda iskustvenog učenja

– prezentacija stečenih vještina.

3. Vještine facilitacije, izrada programa treninga, evaluacija:

– vještine facilitacije

– povratne informacije

– izrada programa treninga u skladu s metodama učenja i područjem učenja

– vježbanje aktivnosti

– evaluacija treninga.

Nakon uspješno završene obuke za trenera polaznici mogu pristupiti ispitu za trenera koji se polaže se pred povjerenstvom sastavljenim od najmanje tri trenera i ispitom se utvrđuje je li savladano gradivo obuke za trenera u odnosu na:

– plan treninga

– didaktiku

– korištenje alata.

Uspjeh polaznika na ispitu ocjenjuje se ocjenom »položio« ili »nije položio«.

Polaznik je uspješno položio ispit ako je ostvario najmanje 70 % od mogućeg broja bodova.

Informacije o provedbi ispita (način prijave, obrazac prijave, mjesto i vrijeme održavanja, relevantni propisi i literatura) dostaviti ćemo polaznicima nakon uspješno završene obuke za trenere te objavljivati na našoj mrežnoj stranici www.mehledoo.hr

Nakon uspješno završene  obuke za trenera i položenog ispita za trenera, Centar za mirenje »Institucija za mirenje« pri MEHLE, d.o.o., kao ovlaštena institucija za medijaciju, sukladno članku 5. stavak 10. Pravilnika o institucijama za medijaciju  (Narodne novine broj: 100/23.) izdati će i dostaviti polazniku potvrdu o završenoj obuci  za trenera i položenom ispitu za trenera. 

Osobe koje su stekle potvrdu za trenera mogu samostalno provoditi obuku nakon položenog ispita u okviru institucije za medijaciju upisane u Registar institucija za medijaciju sukladno članku 5. stavak 7. Pravilnika o institucijama za medijaciju  (Narodne novine broj: 100/23.).

CIJENA OBUKE ZA TRENERA:

Cijena obuke za trenera iznosi 950,00 EURA sa uključenim 25% PDV. 

Podaci za uplatu su slijedeći :

Primatelj: MEHLE, d.o.o., Korzo 23, Rijeka

OIB 15520999630.

HR0924070001100194261.

Poziv na broj primatelja: upisati OIB uplatitelja

Opis: Obuka za trenera 

Model: ostaviti prazno

Uplatu je potrebno izvršiti najkasnije tri dana prije početka obuke i poslati dokaz o izvršenoj uplati na e-mail adresu: medijator@mehledoo.hr

Cijena uključuje organizaciju obuke, predavanja trenera i drugih stručnih predavača sa dugogodišnjim iskustvima, edukacijski materijal koji dobivaju svi polaznici obuke, provođenje ispita i izdavanje potvrde o završenoj obuci  za trenera i položenom ispitu za trenera te topli obrok za vrijeme ručka, kavu, čaj, sokove, voće i grickalice koji će biti dostupni cijelo vrijeme obuke.

Za polaznike koji dolaze osobnim vozilima omogućeno je besplatno parkiranje. 

MEHLE, d.o.o., pridržava si pravo odgoditi održavanje obuke za trenera ako se na obuku prijavi manje od 7. polaznika.

Ispunjenu i potpisanu Prijavnicu treba poslati najkasnije sedam dana prije početka obuke na e-mail adresu: medijator@mehledoo.hr i mi ćemo Vas čim prije kontaktirati.

Možete nas kontaktirati i putem naše web forme u nastavku.

Odjaviti se možete najkasnije dva dana prije početka obuke.