Uspješna komunikacija odavno je prepoznata kao ključ poslovnog i osobnog uspjeha. 

Svatko tko želi postati medijator ili želi naučiti vještine medijacije i uspješnog rješavanja konflikta te poboljšati komunikaciju u svom radnom okruženju ili osobnom životu može se uključiti u program osnovne obuke za medijatora koji provodi naš Centar za mirenje »Institucija za mirenje«. 

Vještine medijacije korisne su kako u formalnoj medijaciji tako i u rješavanju spornih pitanja u svakodnevnom životu. 

Posebno je preporučujemo svima koji rade s ljudima, na vodećim i upravljačkim pozicijama, u pravu, u socijalnoj skrbi, obrazovanju, zdravstvu i sličnim zvanjima.

Vještine medijacije iznimno su učinkovit komunikacijski alat jer nam pomažu u učinkovitom suočavanju i rješavanju spornih pitanja, boljoj komunikaciji, uspostavljanju dobrih i suradničkih odnosa, kreativnom rješavanju problema te učinkovitijem upravljanju.

Cilj našeg Centra za mirenje »Institucije za mirenje« je  doprinijeti razvoju kulture upravljanja konfliktnih situacija u svim područjima života pojedinca i društva. Mirnim rješavanjem sporova doprinosimo ne samo boljim rješenjima spornih pitanja nego i razvoju pojedinca i poboljšanju međuljudskih odnosa. Na taj način i naše društvo postaje »zdravije«. 

To prvenstveno nastojimo postići organiziranjem edukacija i usavršavanja u području mirnog rješavanja sporova, provođenjem postupka medijacije te savjetovanja.   

Rješenjem Centra za mirno rješavanje sporova, klasa: UP/I-034-03/23-01-01. od 23. rujna 2023., pravna osoba MEHLE, d.o.o., dobila je suglasnost za provođenje medijacije te je upisana u Registar institucija.

Rješenjem »Centra za mirno rješavanje sporova« Republike Hrvatske, www.cmrs.hr klasa: UP/I-034-03/23-01/1 od 10. siječnja 2024. MEHLE, d.o.o., dobila je suglasnost za provođenje obuke za medijatora te provođenje obuke za trenera.

Sa velikim veseljem pripremili smo za Vas sljedeće edukacije: 

1. OBUKE:

1.1. Osnovna obuka za medijatore

1.2. Dodatna obuka za medijatore

1.3. Obuka za trenere

Promjena Web Edukacijski Centar Edukacija

Obuke provodimo uživo, u prostorima Edukacijskog centra Udruženja obrtnika Rijeka, Vukovarska 21, Rijeka, kako bi Vam praktični dio obuke prikazali na čim jasniji i pristupačniji način nego što Vam to može dati on-line obuka. 

Program obuke i detalje prijave za svaku pojedinu obuku napisali smo Vam u posebnom dijelu pojedine obuke.

Obuku provode certificirani treneri za medijatore te pravni stručnjaci, psiholozi i drugi stručnjaci sa dugogodišnjim iskustvom.

2. SAVJETOVANJA:

Vršimo usluge savjetovanja na području razvoja kulture komuniciranja, mirnog rješavanja sporova te poboljšanja međuljudskih odnosa u pojedinim trgovačkih društvima, javnim ustanovama ili organizacijama.

Više informacija o članovima našeg tima možete pronaći u dijelu »Naš Tim«.