Dodatna obuka provodi se za grupu od najviše 24 polaznika koji su upisani u Registar medijatora. Dodatna obuka traje najmanje 20 sati.

PROGRAM DODATNE OBUKE:

1. Teorijska nastava o postupku medijacije:

– sudjelovanje više izmiritelja u postupku medijacije (komedijacija)

– višestranačka medijacija (tri i više stranaka u postupku)

– medijacija sa skupinama (stranke su različite interesne skupine).

2. Praktična nastava – učenje iz iskustva (znanstvene metode):

– igranje uloga i simulacija predmeta komedijacije, višestranačke medijacije i medijacije sa skupinama

– primjena vještina i tehnika medijacije.

Nakon uspješno završene dodatne obuke za medijatora, Centar za mirenje »Institucija za mirenje« pri MEHLE, d.o.o., kao ovlaštena institucija za medijaciju, sukladno članku 4. stavak 2. Pravilnika o institucijama za medijaciju  (Narodne novine broj: 100/23.) izdati će i dostaviti polazniku potvrdu o provedenoj obuci.

CIJENA DODATNE OBUKE:

Cijena dodatne obuke iznosi 500,00 EURA sa uključenim 25% PDV. 

Podaci za uplatu su slijedeći :

Primatelj: MEHLE, d.o.o., Korzo 23, Rijeka

OIB 15520999630.

HR0924070001100194261.

Poziv na broj primatelja: upisati OIB uplatitelja

Opis: Dodatna obuka za medijatora

Model: ostaviti prazno

Uplatu je potrebno izvršiti najkasnije tri dana prije početka obuke i poslati dokaz o izvršenoj uplati na e-mail adresu: medijator@mehledoo.hr

Cijena uključuje organizaciju dodatne obuke, predavanja trenera i drugih stručnih predavača sa dugogodišnjim iskustvima, edukacijski materijal koji dobivaju svi polaznici obuke, izdavanje potvrde o završenoj dodatnoj  obuci  za medijatora te topli obrok za vrijeme ručka, kavu, čaj, sokove, voće i grickalice koji će biti dostupni cijelo vrijeme obuke.

Za polaznike koji dolaze osobnim vozilima omogućeno je besplatno parkiranje. 

MEHLE, d.o.o., pridržava si pravo odgoditi održavanje dodatne obuke ako se na obuku prijavi manje od 8. polaznika.

Ispunjenu i potpisanu Prijavnicu treba poslati najkasnije sedam dana prije početka obuke na e-mail adresu: medijator@mehledoo.hr i mi ćemo Vas čim prije kontaktirati.

Možete nas kontaktirati i putem naše web forme u nastavku.

Odjaviti se možete najkasnije dva dana prije početka obuke.