Tvrtka MEHLE, d.o.o., Korzo 23., Rijeka počela je sa radom u listopadu 2022.godine.
Upisana je u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci.

Naziv: MEHLE, posredovanje u prometu nekretnina, prevoditeljske usluge i usluge tumača, poslovno savjetovanje d.o.o.
Skraćeni naziv: MEHLE, d.o.o.
Sjedište: Korzo 23., Rijeka
OIB: 15520999630., HR15520999630.
Matični broj: 130107655.
Račun: HR0924070001100194261.
BIC (SWIFT) code: OTPVHR2X.
Osnivački kapital:  2.654,46.EUR 

Direktor: Tanja Mehle, mag. iur.

Osnovne djelatnosti tvrtke su:

 • posredovanje u prometu nekretnina – za ovu djelatnost pripremamo novu web stranicu na kojoj će biti informacije o posredovanju u prometu nekretnina
 • mirno rješavanje sporova
 • provođenje obuka za medijatore i trenere
 • prevođenje i sudsko tumačenje
 • poslovno savjetovanje
 1. Rješenjem Predsjednika Županijskog suda u Rijeci, broj.: 4 Su-440/2022-5. od rujna 2022. pravnoj osobi MEHLE, d.o.o., odobreno je obavljanje poslova prevoditeljskih usluga stalnog sudskog tumača za slovenski jezik.
 2. Rješenjem Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, UP/I-330-01/22-01/480. od 03. listopada 2022. godine upisana je u Registar posrednika u prometu nekretnina u Republici Hrvatskoj koji vodi Hrvatska gospodarska komora.
 3. Rješenjem Centra za mirno rješavanje sporova, Klasa: UP/I-034-03/23-01-01. od 23. rujna 2023., pravna osoba MEHLE, d.o.o., dobila je suglasnost za provođenje medijacije te je upisana u Registar institucija.
 4. Pravilnikom o osnivanju Centra za mirenje “Institucija za mirenje”, koji je 20. studenog 2023. donijela direktorica pravne osobe MEHLE, d.o.o., osnovan je Centar za mirenje “Institucija za mirenje” pri MEHLE, d.o.o..
 5. Rješenjem »Centra za mirno rješavanje sporova« Republike Hrvatske, klasa: UP/I-034-03/23-01/1 od 10. siječnja 2024., pravna osoba MEHLE, d.o.o., dobila je suglasnost za provođenje obuke za medijatora te provođenje obuke za trenera.
 6. Pravilnikom o imenovanju troje dopredsjednika Predsjednice Centra za mirenje “Institucija za mirenje”, koji je 04. lipnja 2024. donijela Predsjednica Centra za mirenje “Institucija za mirenje” imenovan je za dopredsjednika Primorsko-goranske županije, dr. sc. Vladimir Takšić, prof. emeritus, dipl. psiholog, medijator iz Rijeke, za dopredsjednicu Splitsko-dalmatinske županije, mr. sc. Sanja Majić, dipl. iur., medijatorica iz Splita te za dopredsjednicu Istarske županije Marina Osmančević-Šoštarić, mag. iur., odvjetnica, medijatorica iz Rovinja.

Članica je Hrvatske gospodarske komore. Hrvatska gospodarska komora (hgk.hr)

Potpisnica je Kodeksa etike u poslovanju posrednika u prometu nekretnina. Hrvatska gospodarska komora (hgk.hr)

Policu osiguranja za profesionalnu odgovornost iz obavljanja djelatnosti posredovanja u prometu nekretnina sklopila je sa osiguravajućim društvom Adriatic osiguranje, d.d., Zagreb.

Tanja Mehle Direktor

TANJA MEHLE

Rođena je 1961. godine u Zagrebu. Nakon što je diplomirala na Pravnom fakultetu u Zagrebu 1986. godine nastavlja pripravnički staž na Osnovnom sudu u Celju (Slovenija) te 1989. polaže pravosudni ispit u Ljubljani.

Iste godine položila je ispit iz aktivnog znanja slovenskog jezika. Iskustva je stjecala u Sloveniji kao pravni savjetnik na općini, u vlastitoj firmi za gospodarsko savjetovanje kao savjetnik managera te organizator savjetovanja i seminara, nakon čega je otvorila odvjetnički ured koji je vodila gotovo dva desetljeća. Radila je u skoro svim područjima prava, posebno na području trgovačkog, financijskog i građanskog prava te kao pravni savjetnik sudjelovala u pripremi međunarodnih projekata, a s godinama je postala stručnjakinja za pripremu različitih vrsta ugovora kako u Sloveniji tako i na međunarodnom području. Vodila je i pripremu međunarodnog projekta zdravstvenog preventivnog turizma.

Sudjelovala je u pregovorima kupoprodaje većih hotela i drugih nekretnina te pripremala kupoprodajne ugovore i obavljala sve potrebne radnje oko upisa u zemljišne knjige.
Kao odvjetnica sudjelovala je u postupcima arbitraže te medijacijama, a svaku sklopljenu nagodbu smatrala je i svojim uspjehom.

Veliku želju da se vrati u Hrvatsku gdje bi svrsishodno upotrijebila svoje znanje koje je stekla kroz dugogodišnje iskustvo u Sloveniji ostvarila je u listopadu 2022. godine, kada se zaposlila u firmi MEHLE, d.o.o.. Imenovana je stalnim sudskim tumačem za slovenski jezik, položila je ispit za agenta posredovanja u prometu nekretnina te uspješno završila obuku za medijatora u mirnom rješavanju sporova te stekla zvanje medijator.

U Sloveniji je stekla drage prijatelje i poslovne partnere sa kojima je ostala u kontaktu i razvija daljnju suradnju, no kako često zna reći tek sada se napokon vratila u svoju kožu.