Našem medijatoru dr. sc. Vladimiru Takšiću, profesoru emeritusu, 27. lipnja 2024., dodjeljena je nagrada za životno djelo “Josip Filipović”

Sa velikim ponosom obavještavamo javnost da je naš medijator dr. sc. Vladimir Takšić, profesor emeritus, dipl. psiholog, dobitnik još jedne nagrade za životno djelo, nagrade “Josip Filipović”, u području visokog obrazovanja za svoj rad u području istraživanja emocionalne inteligencije.
Na dodjeli nagrade, prof. Takšić je posebno naglasio da je možda njegova najveća zasluga da se je jako trudio hrvatsku psihologiju predstaviti vani.

Radio je na međukulturalnim istraživanjima što danas koristi 40 zemalja, a kao što je rekao i puno je doktorata napravljeno u svijetu temeljem tog rada te da se osjeća puno priznatijim u inozemstvu nego u Hrvatskoj.

Danas obnaša mjesto predsjednika Međunarodnog udruženja za emocionalnu inteligenciju (ISEI).

Medijatori naše institucije, ponosni smo na njega i njegove uspjehe i sretni da je dio našeg tima.

Posebno smo sretni da je osnovnu obuku za medijatora uspješno završio u našem Centru za mirenje “Institucija za mirenje”, stekao naziv medijator te da kao predavač u našoj instituciji, na obukama i predavanjima nesebično širi znanje u području emocionalne inteligencije svima koje to područje zanima.

3 X HURA ZA NAŠEG VLADU!

Ponosni medijatori Centra za mirenje “Institucija za mirenje”