1. Milena Tadirović, dipl. defektolog, oligofrenolog, specijalista obiteljske medijacije, medijatorica i samostalna trenerica medijatora, savjetnica Svjetske banke iz područja medijacije u stečajnom postupku, direktorica Centra za konstruktivno rešavanje sukoba Srbije, Beograd, Srbija
  2. Matija Radojičić, dipl. iur., sudac, član Visokog vijeća sudova Srbije, završio obuku Svjetske banke za medijatora kao i obuku “Kako biti trener” u medijaciji 2006. godine, medijator i trener medijatora od 2007. godine, u građanskim sporovima imao je četiri puta više sudskih nagodbi od drugih sudaca, Centar za konstruktivno rešavanje sukoba Srbije, Beograd, Srbija
  3. Gordana Matić, dipl. iur., odvjetnica u Beogradu, Srbija, medijatorca i samostalna trenerica medijatora, Centar za konstruktivno rešavanje sukoba Srbije, Beograd, Srbija