Img 4132 1

Aktivno se bavi medijacijom od 2014. godine te se permanentno stručno usavršava, do sada je stekla sedam certifikata o raznim područjima medijacije.

Godine 2021. otvorila je vlastiti Medijacijski ured u Splitu u kojem sa timom suradnika aktivno provodi savjetovanja o mirnom rješavanju sporova te sudjeluje u postupcima medijacije.

Napisala je nekoliko stručnih članaka sa područja medijacije.