Promjena Web Miso Slika

Vodio je više od 500 sati edukacija za mediatorje i drugih edukacijskih programa iz područja mirenja. Sudjelovao je u organizaciji Prvog međunarodnog kongresa o transformativnoj medijaciji u Ljubljani, 2011. godine. 

Član je Upravnog odbora MEDIOS- Udruženja medijacijskih organizacija Slovenije, O mediosu – Medios  te član Upravnog odbora Evropskog udruženja za transformativnu medijaciju.

Znanja sa područja mirnog rješavanja sporova stjecao je u Sloveniji i inozemstvu.

Za Mišu kažu da je predavač i medijator sa »srcem i dušom«, jednostavno rečeno voli ljude i želi doprinijeti razvoju međuljudskih odnosa zbog čega je izuzetno uspješan u mirnom rješavanju partnerskih odnosa.