dr. sc. Šime Ivanjko, dipl. iur., profesor emeritus, dobitnik Nagrade za životno djelo Sveučilišta u Mariboru, Republika Slovenija, počasni konzul Republike Hrvatske u Mariboru, Slovenija i član Hrvatske akademije pravnih znanosti, specijaliziran za prava sa područja osiguranja, priznati predavač strateškog komunikacijskog managementa, priznati arbitar u R Sloveniji.